Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Tytuł projektu: „Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego szansą na wzmocnienie konkurencyjności Firmy Usługowo-Produkcyjnej”
Nowakowski Grzegorz Firma Usługowo-Produkcyjna
ul. Południowa 21
41-219 Sosnowiec

Całkowita wartość inwestycji: 150 060,00 PLN
Wartość uzyskanej dotacji: 73 200,00 PLN
Poziom dofinansowania: 60%

Projekt współfinansownay przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na strnie www.rpo.slaskie.pl